ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

ม.อ.ตรัง ขนทัพกิจกรรม จัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2561

16-11-2018

           วันนี้ (16 พฤศจิกายน 2561) เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง นายลือชัย...

หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ทัศนศึกษา บ.วู้ดเวอร์คกรุ๊ป จำกัด

15-11-2018

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ดร.อัจฉรา หลีระพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ชั้นปีการศึกษาที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา...

หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ทัศนศึกษาและฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์ ณ ภาคกลางและภาคเหนือ

15-11-2018

เมื่อวันที่ 3-10 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์กานต์พิชชา ดุลยะลา อาจารย์อภิสรา ตันตสุทธิกุล และอาจารย์ธนโชค  กาญจนนันทวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาการจัดการการท่องเที่ยว...

ม.สงขลานครินทร์ ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2561

12-11-2018

           เมื่อวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2561 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง นายบัญญัติ จันทน์เสนะ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่...

หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จ.นครศรีธรรมราช

12-11-2018

          เมื่อวันที่ 13-14 ตุลาคม 2561 อาจารย์วิภาดา เถาธรรมพิทักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ...

หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในภาคกลาง

09-11-2018

           เมื่อวันที่ 24-27 ตุลาคม 2561 อาจารย์วิภาดา เถาธรรมพิทักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว...

สาขา รปศ. ม.สงขลานครินทร์ ตรัง เชิญวิทยากรบรรยาย หัวข้อ กฎหมายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

26-10-2018

          วันนี้ (25 ตุลาคม 2561) เวลา 08.30 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์...

ม.สงขลานครินทร์ ตรัง ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2561

24-10-2018

          วันนี้ (23 ตุลาคม 2561) เวลา 08.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย...

นศ.สาขาวิชาการบัญชี รับรางวัล "วัฒนคุณาธร" ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับนายชวน หลีกภัย

22-10-2018

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  นายภูริกรณ์  เงยเจริญ  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี  คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  เข้ารับรางวัล "วัฒนคุณาธร...

ม.สงขลานครินทร์ ตรัง ร่วม การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังและเครือข่าย ให้ความรู้กับเครือข่ายเกษตรกร จ.ตรัง

18-10-2018

          เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง...

ม.สงขลานครินทร์ ตรัง ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง รัชกาลที่ 9

18-10-2018

          เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ที่ ลานพระราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (ลานหน้าศาลจังหวัดตรัง) อำเภอเมือง...

ม.สงขลานครินทร์ ตรัง จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 2 ปี วันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง รัชกาลที่ 9

18-10-2018

          เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตตรัง...

สาขาวิชาการบัญชี จัดสัมมนาเชิงวิชาการด้านบัญชี ‘Contemporary Accounting Symposium 2018’

01-10-2018

          เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

ม.สงขลานครินทร์ ตรัง ร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ รพ.ศูนย์ตรัง เนื่องในวัน มหิดล ประจำปี 2561

24-09-2018

          วันนี้ (24 กันยายน 2561) เวลา 08.00 น. ที่โรงพยาบาลศูนย์ ตรัง ดร.ธวัทชัย...

สาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิชย์ฯ นำนักศึกษาดูงานระบบและการให้บริการของโรงแรม

24-09-2018

          เมื่อเร็วๆ นี้ สาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรพงศ์ เจริญกิจจารุกร อาจารย์ ดร.นิพัฒน์...

ม.สงขลานครินทร์ ตรัง จัดพิธีถวายถวายตัวเป็นลูกพระราชบิดา และวางพวงมาลา เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2561

24-09-2018

          วันนี้ (24 กันยายน 2561) เวลา 08.00 น. ที่ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม...

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.สงขลานครินทร์ ตรัง ทำบุญครบรอบ 15 ปีก่อตั้งคณะ

17-09-2018

           วันนี้ (17 กันยายน 2561) เวลา 06.30 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์...

ม.สงขลานครินทร์ ตรัง ฝึกซ้อมย่อย เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

16-09-2018

วันนี้ (16 กันยายน 2561) เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย...

ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดโครงการ สัมมนาครูแนะแนว 14 จังหวัดภาคใต้

16-09-2018

          วันนี้ (14 กันยายน 2561) เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์...

ม.สงขลานครินทร์ ตรัง นำ นักเรียนทุนพระราชทานฯ เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

11-09-2018

           วันนี้ (11 กันยายน 2561) เวลา 09.00 น. ที่ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา...

คณะพาณิชย์ฯ ม.สงขลานครินทร์ ตรัง สอนทักษะการช่วยชีวิตคน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

10-09-2018

วันนี้ (10 กันยายน 2561) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อาจารย์ทวีศักดิ์ หนูสุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้เผยถึงการจัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 1/2561ให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา 942-102...

รองอธิการบดี ม.สงขลานครินทร์ ตรัง เปิดโครงการสร้างและพัฒนาแนวคิดธุรกิจนวัตกรรมใหม่ของนักศึกษา ม.อ.

10-09-2018

          เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ที่โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์...

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.สงขลานครินทร์ ตรัง รับการประเมินคุณภาพภายในด้วยเกณฑ์ EdPEx

07-09-2018

***** วันนี้ (7 กันยายน 2561) เวลา 10.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

ม.สงขลานครินทร์ ตรัง จัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ประจำปี 2561

05-09-2018

วันนี้ (5 กันยายน 2561) เวลา 17.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทน์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตตรัง เป็นประธานเปิดโครงการ...

ม.สงขลานครินทร์ ตรัง ต้อนรับคณะครู – นักเรียน โรงเรียนกิตติวิทย์ บ้านพรุ

05-09-2018

          วันนี้ (4 กันยายน 2561) เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.วรางคณา...

ม.สงขลานครินทร์ ตรัง ประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาเขต ครั้งที่ 22 (3/2561)

05-09-2018

           วันนี้ (3 กันยายน 2561) เวลา 10.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ศาสตราจารย์กิตติคุณ...

คณะพาณิชย์ฯ รับการประเมินภายใน หลักสูตร รป.บ. การจัดการรัฐกิจ

31-08-2018

              วันนี้ (31 สิงหาคม 2561) เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

คณะพาณิชย์ฯ รับการประเมินภายใน หลักสูตร บธ.บ. การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

31-08-2018

        วันนี้ (31 สิงหาคม 2561) เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.รวี รัตนาคม จากคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม...

สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการเพิ่มประสิทธิผลการเรียนและวางแผนการศึกษา นักศึกษา ปี 2

31-08-2018

          เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น. ห้องเรียน L2222 อาคารเรียนรวม...

สาขาวิชาการบัญชี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 แนะนำการเรียนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

31-08-2018

          เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. ห้องเรียน L2222 อาคารเรียนรวม...

คณะพาณิชย์ฯ รับการประเมินภายใน หลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

30-08-2018

          วันนี้ (30 สิงหาคม 2561) เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.รวี...

คณะพาณิชย์ฯ รับการประเมินภายใน หลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด

30-08-2018

          วันนี้ (30 สิงหาคม 2561) เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.ธัญรดี...

ม.สงขลานครินทร์ ตรัง จับมือโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ นำเสนอผลงานพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในโครงการ ม.พี่เลี้ยง

30-08-2018

          เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 น. ที่ลานอเนกประสงค์ อาคารศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

ชมรม Young Insurance Society (YIS) ม.สงขลานครินทร์ ตรัง จัดโครงการยุวชนประกันภัย

30-08-2018

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น. ที่อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อาจารย์ ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ...

คณะพาณิชย์ฯ รับการประเมินภายใน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

29-08-2018

          วันนี้ (29 สิงหาคม 2561) เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.ธัญรดี...

ม.สงขลานครินทร์ ตรัง ร่วมโครงการบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตากับสภากาชาดไทย

29-08-2018

          วันนี้ (29 สิงหาคม 2561) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

คณะพาณิชย์ฯ รับการประเมินภายใน หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

27-08-2018

          วันนี้ (27 สิงหาคม 2561) เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อาจารย์เรวดี...

คณะพาณิชย์ฯ รับการประเมินภายใน หลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง

27-08-2018

          เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.จอมขวัญ...

ม.สงขลานครินทร์ ตรัง จัดพิธีไหว้ครูสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561

23-08-2018

          วันนี้ (23 สิงหาคม 2561) เวลา 08.00 น. ห้องเรียน L1224  อาคารเรียนรวม...

คณะพาณิชย์ฯ รับการประเมินภายใน หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ

17-08-2018

           วันนี้ (14 สิงหาคม 2561) เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรปวีณ์...

ม.สงขลานครินทร์ ตรัง จัดกิจกรรม ตักบาตรต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

10-08-2018

         เมื่อเร็วๆ นี้ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.สิปปกานต์ กลัดสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วัฒนธรรมและองค์กรสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นประธานในกิจกรรมตักบาตรรับน้องใหม่...

นักศึกษา ม.สงขลานครินทร์ ตรัง เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกอาเซียน Exploring Asian in Brunei

10-08-2018

          เมื่อเร็วๆ นี้ นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประกอบด้วย นางสาวชณัฏฐ์ชา  กาเดวรโยธินทร์ นายโสภณ  นะวาระหะคุณ นางสาวสุรัญชนา  แซ่เตีย นางสาวซาฟี  แดงนิ่ม และนางสาวนัทยา ...

นักศึกษา สาขาบัญชี คณะพาณิชย์ ม.สงขลานครินทร์ ตรัง ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย

07-05-2018

          เมื่อวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยอาจารย์ปาริชาติ บูรพาศิริวัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี...

หลักสูตร บธ.บ. คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง เข้าดูงาน สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี

07-05-2018

          เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ พร้อมด้วย ดร.กฤติยา ดวงมณี...

ม.สงขลานครินทร์ ตรัง คว้าที่ 1 ประกวดโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง ระดับนานาชาติ YICMG 2018

07-05-2018

          วันนี้ ( 25 กรกฎาคม 2561) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายภาณุพงศ์ โยมเรือง นักศึกษาชั้นปีที่ 5...

คณะพาณิชย์ฯ จับมือ คณะรัฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการ

07-05-2018

          เมื่อวันที่29 มิถุนายน 2561 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

คณะพาณิชย์ฯ ม.สงขลานครินทร์ ตรัง จับมือ คณะรัฐศาสตร์ วข.ปัตตานี จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 1

07-05-2018

          เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ...

รป.บ. ม.สงขลานครินทร์ ตรัง คว้าชนะเลิศ เวทีแสดงวิสัยทัศน์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ม.ทักษิณ

07-05-2018

          วันนี้ (4 พฤษภาคม 2561) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ จันทร์เพ็ชร หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ พร้อมด้วย ดร.ณรงค์ฤทธิ์...

นักศึกษาสาขาบัญชี ม.สงขลานครินทร์ ตรัง เข้าดูงานสวนผลไม้ ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง

07-05-2018

          เมื่อวันที่ 25 เมษายน ที่ผ่านมาอาจารย์พจนารถ ฤทธิเดช อาจารย์นราภรณ์ ไชยรัตน์ และ อาจารย์ปาริชาติ บูรพาศิริวัฒน์...

คณะพาณิชย์ฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "จรรยาบรรณทางวิชาการ : พลังความดี พลังเชิงบวก"

07-05-2018

         วันนี้ (26 มิถุนายน 2561) ที่ ห้องประชุม 3301 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ...

คณะพาณิชย์ฯ จัดอบรมการเขียน การผลิตและเผยแพร่ตำราหนังสือและบทความวิชาการ

07-05-2018

          วันนี้ (20 มิถุนายน 2561) ที่ เรด จิเจอร์ ชิค รีสอร์ท  จังหวัดกระบี่...

ข่าวกิจกรรมทั้งหมดที่นี่