ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

หลักสูตร EBM คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง เข้าดูงาน บ.แปลนครีเอชั่นส์ จำกัด

22-10-2020

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ดร.อัจฉรา หลีระวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ...

หลักสูตร ICM และ EBM คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง จัดกิจกรรม learning by Gaming ภารกิจพิชิตมอนสเตอร์

19-10-2020

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563 หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรการจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมกับ สมาคมธนาคารไทย  จัดกิจกรรม โครงการ คนไทยยุคใหม่ใส่ใจเรื่องเงิน –...

รองอธิการบดีฯ มอบเกียรติบัตรยินดีกับนักศึกษา ร่วมอบรมเป็นคณะกรรมการบริหารสโมสรโรทาแรคท์

07-10-2020

          วันนี้ (7 ตุลาคม 2563) รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้ร่วมแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรแก่...

คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง จัดอบรมการใช้งานเราเตอร์ไมโครติกพร้อมสอบ MTCNA

03-09-2020

          วันนี้ (3 กันยายน 2563) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร...

คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ต้อนรับหน่วยวิจัยและนวัตกรรมการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

24-08-2020

           วันนี้ (24 สิงหาคม 2563) ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ...

คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ร่วมยินดี ชมรมกันตังเมืองเก่า รับพระราชทานเข็มเกียรติคุณฯ

24-08-2020

     เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ ศาลเจ้าเก่งจิวโฮยก้วน อ.กันตัง จ.ตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง...

ม.สงขลานครินทร์ รับรางวัล "สถาบันต้นแบบด้านการสอน" 5 ปีซ้อนและ "อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน" 3 ปีซ้อน จาก ควอท.

06-08-2020

     เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตรศรีสอ้าน สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง...

2 นักศึกษา ม.อ.ตรัง เข้ารับทุนการศึกษาจากสมาคมประกันชีวิตไทย คนละ 10,000 บาท

02-08-2020

            เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์ เป็นผู้แทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง...

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ปรับหลักสูตรพร้อมรับนักศึกษาใหม่ ปี 2564

01-08-2020

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร เยี่ยมคำนวณ รองคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ดร.วิภาดา เถาธรรมพิทักษ์...

ม.อ.ตรัง จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563 ผ่านระบบ Live Facebook

10-07-2020

วันนี้ (10 กรกฎาคม 2563) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ...

กรรมการคณะพาณิชย์ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้ง เป็น ‘ผู้ช่วยศาสตราจารย์’

17-06-2020

วันนี้ (17 มิถุนายน 2563) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์กิตติศักดิ์ แก้วนิลประเสริฐ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์...

คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ปรับรูปแบบนำเสนอผลงาน PSUNC ประจำปี 2563 ผ่านระบบออนไลน์

20-03-2020

          วันนี้ (20 มีนาคม 2563) รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ...

คณบดีคณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนบ้านแหลม พร้อมคณะทำงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากฯ

26-02-2020

           วันนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2563) ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนชุมชนบ้านแหลม...

ม.อ.ตรัง ประชุมสภาวิทยาเขตตรัง ครั้งที่ 28 (1/2563)

24-02-2020

วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2563) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสภาวิทาเขตตรัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ครั้งที่ 28 (1/2563)โดยมี...

คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง โชว์การแสดง งานสมโภชและขบวนแห่เจ้าแม่ทับทิม ครบรอบ 133 ปี

11-02-2020

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.อ.ตรัง พร้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณาจารย์และนักศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ...

ม.อ.ตรัง ร่วมโชว์การแสดง-นิทรรศการ Trang Vernadoc ลำภูรามินิ มาราธอน 2020 ครั้งที่ 1 “วิ่งชมเหมือง เล่าเรื่องลำภูรา”

09-02-2020

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ที่วัดถ้ำอิโส ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ...

2 นศ. สาขาวิชาการประกันภัยฯ ม.อ.ตรัง รับมอบทุนการศึกษา ทุนละ 15,000 บาท จากบริษัทสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)

06-02-2020

           วันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2563) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

นักศึกษา ม.อ.ตรัง รับทุนการศึกษา 20,000 บาท จากบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

06-02-2020

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวสุนิตา จำปาทอง นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว ชั้นปี 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทน์ วิทยาเขตตรัง รับมอบทุนการศึกษาจาก บริษัท...

สาขาบัญชี คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง มอบทุนฯ ให้นักศึกษาสอบบัญชีระดับ Big4 และสถานประกอบการนานาชาติ 3 ทุน

03-02-2020

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาใน "โครงการให้ทุนนักศึกษาฝึกงานหรือสหกิจศึกษาในสำนักงานสอบบัญชีระดับ Big4 หรือ ระดับนานาชาติ...

2 นักศึกษา ม.อ.ตรัง รับทุนการศึกษา จากมูลนิธิไท่หนานไต้เทียนกง คนละ 5,000 บาท

03-02-2020

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ที่มูลนิธิธรรมกตัญญูไท่หนานไต้เทียนกง จังหวัดตรัง ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยนางสาวดวงนภา สว่างวงศ์ และนางสาวกฤติยา ยลธรรม์ธรรม นักศึกษาชั้นปี...

ม.อ.ตรัง ร่วมงานเมาลิด ณ มัสยิดสายิดุลนูรุลอิงซานประจำปี 2563

03-02-2020

          เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ที่มัสยิดสายิดุลนูรุลอิงซาน ตำบลควนปริง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร...

คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง โชว์การแสดงชุด “บูชา” โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “เปอรานากัน กันตังเมืองเก่า”

03-02-2020

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.อ.ตรัง ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมคณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ นำการแสดงภายใต้ชื่อชุด “บูชา”...

บมจ.กรุงเทพประกันภัย สาขาตรัง มอบทุนฯ ปีละ 30,000 บาท ให้ นศ.การประกันภัยฯ คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง

03-02-2020

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ที่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตรคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ อาจารย์วิสุทธิ์ เหมหมัน...

นศ. สาขาบัญชี ม.อ.ตรัง คว้า ลำดับ 21 จาก 143 ทีม แข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ Thailand Accounting Challenge 2020

29-01-2020

          เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี กรุงเทพมหานคร อาจารย์รัชนี...

ม.อ.ตรัง ให้การต้อนรับ คณาจารย์-นักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมวิทยาเขตตรัง

28-01-2020

           วันนี้ (28 มกราคม 2563) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เป็นตัวแทนผู้บริหารให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย...

ม.อ.ตรัง สอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อโครงการเรียนดี-ส่งเสริมผู้มีคุณธรรมจริยธรรมฯ ปีการศึกษา 2563

18-01-2020

          วันนี้ (18 มกราคม 2563) เวลา 08.30 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์...

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง สอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อ โครงการต้นศิลป์-ลูกหลานสืบสานศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2563

18-01-2020

วันนี้ (15 มกราคม 2563) เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร เยี่ยมคำนวณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เป็นตัวแทนผู้บริหาร...

สาขา TRM คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการ Creative Tourism Learning: QUIZ and Creative Festival

18-01-2020

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 อาจารย์กานต์พิชชา ดุลยะลา พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 2 และ 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จำนวน...

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.อ.ตรัง สอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อรอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563

18-01-2020

          วันนี้ (10 มกราคม 2563) เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์...

ม.อ.ตรัง จับมือ ชุมชนลำภูรา หารือสร้างชุมชนเข้มแข็ง เตรียมจัด “ลำภูรามินิมาราธอน ครั้งที่ 1 วิ่งชมเหมือง เล่าเรื่องลำภูรา”

18-01-2020

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ตรีชาติ เลาแก้วหนู รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการสร้างอินโฟกราฟิก เพื่อการนำเสนอเนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพ

14-01-2020

    หลักสูตรการจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมการสร้างอินโฟกราฟิก เพื่อการนำเสนอเนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพ        ผู้สนใจสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  รับด่วนจำนวนจำกัด        หลักสูตรวันเดียวสำหรับคนไม่มีพื้นฐานใช้โปรแกรมช่วยสร้างชิ้นงานได้อย่างง่ายดาย ด้วย Piktochart และ Canva  ...

คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรังร่วมเสวนาศึกษาแนวทางการจัดทำระบบสารสนเทศทางการบัญชี ณ ชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็ง จ.กระบี่

06-01-2020

          เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2563 ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต...

สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง ม.อ.ตรัง เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนเมืองกระบี่ จ.กระบี่

23-12-2019

           เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ และอาจารย์วิสุทธิ์ เหมหมัน...

สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง ม.อ.ตรัง เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกุล จ.กระบี่

23-12-2019

          เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ และอาจารย์วิสุทธิ์ เหมหมัน ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง...

ระดมทุนช่วยเหลือนักศึกษา IRM ป่วยโรคไต

23-12-2019

ระดมทุนช่วยเหลือนักศึกษา IRM ป่วยโรคไต วันนี้ (23 ธันวาคม 2562) ดร.สิปปวิชญ์ วงศ์สุวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ได้ระดมทุนจากหลายภาคส่วน เพื่อเป็นทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือแก่ นางสาวกัญญาณัฐ ตรีพงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง...

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ. ตรัง เยือนราชอาณาจักรบาห์เรนเพื่อแสวงหาโอกาสและความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถานฑูตฯและผู้ประกอบการธุรกิจชั้นนำ

16-12-2019

          เมื่อวันที่ 2 - 5 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราพร เยี่ยมคำนวณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ...

การสร้างความร่วมมือกับกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบจังหวัดตรัง

03-12-2019

                 เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 วิทยาเขตตรังและสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง โดย ดร.นิพัฒน์...

นศ. TRM คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง คว้ารางวัลชมเชยแข่งขันตอบคำถามระดับชาติด้านการท่องเที่ยวและบริการ ครั้งที่ 7

29-11-2019

       เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดร.วิภาดา เถาธรรมพิทักษ์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ดร.สิปปวิชญ์ วงศ์สุวัฒน์ อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ...

หลักสูตรศิลปะการแสดงฯ ม.อ.ตรัง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา

29-11-2019

          เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มอบหมายให้ อาจารย์พฤฒ ยวนแหล...

สาขาบัญชี คณะพาณิชย์ ม.อ.ตรัง เข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน ณ โรงแรมชั้นนำ ใน จ.กระบี่

29-11-2019

**** เมื่อวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ดร.นิพัฒน์  โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ อาจารย์ปาริชาติ  บูรพาศิริวัฒน์ ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต และอาจารย์สรัญญา ...

คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “เปอรานากัน กันตังเมืองเก่า”

26-11-2019

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว...

หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.อ.ตรัง ทัศนศึกษาและฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์ณ ภาคกลางและภาคเหนือ

14-11-2019

เมื่อเร็วๆ นี้ อาจารย์กานต์พิชชา ดุลยะลา อาจารย์กมลชนก เซ่งสวัสดิ์ และอาจารย์ธนโชคกาญจนนันทวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาการจัดการการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา...

โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น (Short Term Mobility Programme)

13-11-2019

              คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมกับ Faculty of Art and Social...

สาขา ICM คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง เข้าดูงานด้านการผลิตและระบบสารสนเทศฯ ณ บ.แปลนครีเอชั่นส์ จำกัด

06-11-2019

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ดร.อัจฉรา หลีระพงศ์ ดร.อรชนก ช่องสมบัติ อาจารย์สิริพรรณ แซ่ติ่ม พร้อมด้วย นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์...

นักศึกษา คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ร่วมแข่งขัน เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 7

29-10-2019

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยงคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย นายเอกชัย คงสระ นางสาวกรรณิการ์...

หลักสูตร MBA คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารธุรกิจ กับบริษัทเอกชนและสถานศึกษาชั้นนำ

28-10-2019

เมื่อวันที่ 24-25 ตุลาคม 2562 ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และคณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์  เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการธุรกิจกับผู้บริหารของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ รวมทั้งการบริหารจัดการหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ...

ชมรม Young Insurance Society (YIS) ม.อ.ตรัง จัดกิจกรรม “โครงการยุวชนประกันภัย”

17-10-2019

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ที่อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร...

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ม.อ.ตรัง ร่วมโครงการMARCO POLO Project ณ มหาวิทยาลัยมาลายา ประเทศมาเลเซีย

02-10-2019

          เมื่อวันที่ 16 – 27 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี...

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ม.อ.ตรัง รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

13-09-2019

          เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 12 กันยายน 2562  ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์...

สาขาวิชาศิลปะการแสดงฯ ม.อ.ตรัง จัดพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปีการศึกษา 2562

12-09-2019

          วันนี้ (12 กันยายน 2562) เวลา 09.00 น. ที่ ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7...

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวฯ ม.อ.ตรัง ดูงานด้านการบริการและการท่องเที่ยว ภาคใต้ จังหวัดกระบี่-ภูเก็ต

09-09-2019

          เมื่อวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ดร.วิภาดา เถาธรรมพิทักษ์ ดร.ทิพวรรณ...

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

05-09-2019

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 4 กันยายน 2562  ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์...

หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ ม.อ.ตรัง รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

02-09-2019

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 2 กันยายน 2562  ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ ...

ม.อ.ตรัง ฝึกซ้อมย่อย เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

02-09-2019

วันนี้ (2 กันยายน 2562) เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ อาจารย์ตรีชาติ เลาแก้วหนู รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์...

ม.อ.ตรัง ร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าตรัง “ย้อนวันวานเมืองเก่าท่าข้าม”

02-09-2019

          เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มอบหมายให้ ดร.นิพัฒน์...

หลักสูตร ศศ.บ.ศิลปะการแสดงและการจัดการ ม.อ.ตรัง รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

30-08-2019

           เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 30 สิงหาคม 2562  ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์...

หลักสูตร บธ.บ.การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง ม.อ.ตรัง รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

30-08-2019

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 30 สิงหาคม 2562  ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์...

หลักสูตร รป.บ.การจัดการรัฐกิจ ม.อ.ตรัง รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

29-08-2019

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 29 สิงหาคม 2562  ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์...

ม.อ. ตรัง จัดพิธีไหว้ครูสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562

29-08-2019

วันนี้ (29 สิงหาคม 2562) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นประธานในพิธีไหว้ครูสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 เชิดชูครู...

ข่าวกิจกรรมทั้งหมดที่นี่