ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

กิจกรรมคณะ

slide1

Display # 
Title Author Hits
คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง จัดเวทีชุมชนเพื่อพัฒนาแปลงใหญ่ของจังหวัดตรัง Written by Wannakorn 3
หลักสูตรธุรกิจดิจิทัล คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จับมือ บจก.ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ Written by Wannakorn 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลท่าสะบ้า ครั้งที่ 3 Written by Wannakorn 4
2 นักศึกษา ม.อ.ตรัง รับทุนการศึกษาจากสมาคมชาวตรัง คนละ 25,000 บาท ต่อปี จนจบการศึกษา Written by Wannakorn 3
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลท่าสะบ้า ครั้งที่ 3 Written by Wannakorn 9
ม.อ.ตรัง ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตตรัง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 Written by Wannakorn 8
คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ลงพื้นที่ ต.ลำภูรา วางแผนสร้างชุมชนเข้มแข็งในโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน Written by Wannakorn 16
คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ร่วมวางแผนสร้างชุมชนเข้มแข็งตามโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน Written by Nitiwat 17
นศ. การจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง คว้าสองรางวัลจาก โครงการ “Phuket Incentive 2021” Written by Wannakorn 17
ม.อ.ตรัง มอบทุนช่วยเหลือนักศึกษาช่วง COVID-19 ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 รวมกว่า 5 ล้านบาท Written by Wannakorn 17