ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

กิจกรรมคณะ

slide1

Display # 
Title Author Hits
สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง ม.อ.ตรัง เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกุล จ.กระบี่ Written by Wannakorn 179
ระดมทุนช่วยเหลือนักศึกษา IRM ป่วยโรคไต Written by Wannakorn 216
คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ. ตรัง เยือนราชอาณาจักรบาห์เรนเพื่อแสวงหาโอกาสและความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถานฑูตฯและผู้ประกอบการธุรกิจชั้นนำ Written by Wannakorn 195
การสร้างความร่วมมือกับกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบจังหวัดตรัง Written by Chanatda 436
นศ. TRM คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง คว้ารางวัลชมเชยแข่งขันตอบคำถามระดับชาติด้านการท่องเที่ยวและบริการ ครั้งที่ 7 Written by Wannakorn 205
หลักสูตรศิลปะการแสดงฯ ม.อ.ตรัง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา Written by Wannakorn 199
สาขาบัญชี คณะพาณิชย์ ม.อ.ตรัง เข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน ณ โรงแรมชั้นนำ ใน จ.กระบี่ Written by Wannakorn 236
คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “เปอรานากัน กันตังเมืองเก่า” Written by Wannakorn 245
หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.อ.ตรัง ทัศนศึกษาและฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์ณ ภาคกลางและภาคเหนือ Written by Wannakorn 249
โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น (Short Term Mobility Programme) Written by Chanatda 298