ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

กิจกรรมคณะ

slide1

Display # 
Title Author Hits
คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 Written by Wannakorn 231
คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง จัดเสวนา เชิญศิษย์เก่าสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนและการทำงาน ให้รุ่นน้องปี 1 Written by Wannakorn 280
สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง จัดอบรม “ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว” ให้นักเรียน โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ จ.ตรัง Written by Wannakorn 249
สาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง เข้าค่ายเรียนรู้ภาษาอังกฤษและการจัดการธุรกิจ ณ UUM ประเทศมาเลเซีย Written by Wannakorn 240
คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง รับการประเมินคุณภาพภายในด้วยเกณฑ์ EdPEx Written by Wannakorn 205
นิเทศนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง Written by Wannakorn 348
คณะพาณิชย์ จัดอบรม การใช้เครื่องมือสื่อการสอนสำหรับนวัตกรรมการสอนทางสังคมศาสตร์ Written by Wannakorn 237
ม.อ.ตรัง สอบสัมภาษณ์นักเรียน TCAS รอบที่ 4 Written by Wannakorn 834
ม.อ.ตรัง ต้อนรับ คณะผู้บริหารจากHEZE University สาธารณรัฐประชาชนจีน หารือความร่วมมือทางวิชาการ Written by Wannakorn 257
คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง หารือโอกาสความร่วมมือ กับ School of International Education, Shanghai University Written by Wannakorn 221