ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

กิจกรรมคณะ

slide1

Display # 
Title Author Hits
คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง จับมือ ม.เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ Written by Wannakorn 246
ม.อ.ตรัง ลงพื้นที่บริการวิชาการ ให้ความรู้ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ แก่กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง จ.นครศรีธรรมราช Written by Wannakorn 239
สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรังจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และสินค้าเกษตร จังหวัดตรัง” ครั้งที่ 3 Written by Wannakorn 394
สาขาวิชาการประกันภัยฯ คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ดูงาน บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Written by Wannakorn 231
สาขาวิชาการประกันภัยฯ คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ดูงาน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) Written by Wannakorn 264
สาขาวิชาการประกันภัยฯ คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ดูงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย Written by Wannakorn 266
สำนักวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมIntergrated Research วิทยาเขตตรัง Written by Wannakorn 703
ม.อ. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 5/2562 Written by Wannakorn 604
อธิการบดี ม.สงขลานครินทร์ เป็นประธาน ชี้แจงขั้นตอนสรรหาคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ Written by Wannakorn 245
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ หารือความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยมาลายา ประเทศมาเลเซีย Written by Wannakorn 277