ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

นิเทศฝึกงานนักศึกษา หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว จ.พังงา-ภูเก็ตtrm004

          วันนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2562)  ดร.วิภาดา เถาธรรมพิทักษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เผยว่า เมื่อช่วงวันที่ 9-17 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ได้เดินทางไปนิเทศฝึกงานแก่นักศึกษาหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 4 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ในจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ต รวมสถานประกอบการ 21 แห่ง โดยได้รับเกียรติจากหัวหน้างานและฝ่ายทรัพยากรบุคคลของทุกสถานประกอบการ ให้การต้อนรับและช่วยดูแลนักศึกษาฝึกงานจากทุกคนเป็นอย่างดี อีกทั้งยังเสนอแนะข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อนำไปปรับใช้การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งต่อไป.

trm008
 trm014
trm017 
 trm020
 ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ เพจเฟซบุ๊ค คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ @commercepsu