คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง หารือโอกาสความร่วมมือ กับ School of International Education, Shanghai University

Category: กิจกรรมคณะ
Published: Tuesday, 28 May 2019 15:48
Written by Wannakorn
Hits: 187
sie008

          วันนี้ (28 พฤษภาคม 2562) รองศาสตรจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และตัวแทนคณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารและอาจารย์ จาก School of International Education, Shanghai University เพื่อหารือโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือต่างๆ ของทั้ง 2 สถาบัน อาทิ โครงการ 1+1 หลักสูตร MBA และประเด็นอื่นๆ โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี.

sie001
sie003
sie004
sie006