คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง รับการประเมินคุณภาพภายในด้วยเกณฑ์ EdPEx

Category: กิจกรรมคณะ
Published: Tuesday, 25 June 2019 15:56
Written by Wannakorn
Hits: 176
005

วันนี้ (25 มิถุนายน 2562) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วย ทีมบริหารและหัวหน้าสาขาวิชา ในคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรากร และ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในด้วยเกณฑ์ EdPEx ระดับคณะ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานในการพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ.

001
002
003
004