ทีมบริหารชุดใหม่ คณะพาณิชย์ฯ เข้าสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระราชบิดา

Category: กิจกรรมคณะ
Published: Friday, 02 August 2019 14:56
Written by Wannakorn
Hits: 239004
วันนี้ (1 สิงหาคม 2562) ทีมบริหารคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ชุดใหม่ นำโดย ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร เยี่ยมคำนวณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์สิปปวิชญ์ วงศ์สุวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ เข้าสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระราชบิดา ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน.
002
001
003