ม.อ. จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ “การทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” ที่วิทยาเขตตรัง

Category: กิจกรรมคณะ
Published: Monday, 05 August 2019 14:53
Written by Wannakorn
Hits: 194
b002

           วันนี้ (5 สิงหาคม 2562) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 65 (4/2562) โดยมี นายแพทย์บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพพร้อมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมประชุม โดยในช่วงบ่ายทางคณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ หัวข้อ “การทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ”.

b001
b003
b004
b005
b006