ม.อ.ตรัง ฝึกซ้อมย่อย เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

Category: กิจกรรมคณะ
Published: Monday, 02 September 2019 15:34
Written by Wannakorn
Hits: 695
002

วันนี้ (2 กันยายน 2562) เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ อาจารย์ตรีชาติ เลาแก้วหนู รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง กล่าวให้โอวาทแก่บัณฑิตคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ที่ร่วมในพิธีฝึกซ้อมย่อยรับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ในปีนี้มีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาเขตตรัง ที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561 ทั้งสิ้น 913 คน แยกเป็นบัณฑิตคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จำนวน 870 คน มหาบัณฑิต หลักสูตบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จำนวน 5 คน และบัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 38 คน โดยบัณฑิตและมหาบัณฑิตจากทั้งสองคณะจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562.

003
001
004
005
006
007
008
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ เพจ PR PSU TRANG