ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.อ.ตรัง สอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อรอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563

c008

          วันนี้ (10 มกราคม 2563) เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และ ดร.ชัยยา น้อยนารถ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นตัวแทนผู้บริหาร ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลแก่ผู้ปกครองและนักเรียนที่สมัครสอบเข้าเรียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ โครงการรับนักศึกษาในระบบ TCAS รอบ 1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ในวันนี้ จะประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันที่ 20 มกราคม 2563 และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ Clearing-House ทางเว็บไซต์ สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ https://www.mytcas.com ในวันที่ 30-31 มกราคม 2563

 

          ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ http://entrance.trang.psu.ac.th เฟซบุ๊คชื่อ “งานรับนักศึกษา ม.อ.ตรัง” หรือโทรสอบถามที่ งานรับนักศึกษา โทร. 075-201721, 075-20 1726, 075-201770, 075-201735 ในวันและเวลาราชการ.

c001
c002
c003
c004
c005
c006
c007
c009
c010
c011