ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

ม.อ.ตรัง สอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อโครงการเรียนดี-ส่งเสริมผู้มีคุณธรรมจริยธรรมฯ ปีการศึกษา 2563

st005

          วันนี้ (18 มกราคม 2563) เวลา 08.30 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และอาจารย์ตรีชาติ เลาแก้วหนู รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นตัวแทนผู้บริหาร ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลแก่ผู้ปกครองและนักเรียนที่สมัครสอบเข้าเรียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในโครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และโครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ประจำปีการศึกษา 2563 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ในวันนี้ จะประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันที่ 23 มกราคม 2563 และเข้าไปยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ Clearing-House ทางเว็บไซต์ สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ https://www.mytcas.com ในวันที่ 30-31 มกราคม 2563

         ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ http://entrance.trang.psu.ac.th เฟซบุ๊คชื่อ “งานรับนักศึกษา ม.อ.ตรัง” หรือโทรสอบถามที่ งานรับนักศึกษา โทร. 075-201721, 075-20 1726, 075-201770, 075-201735 ในวันและเวลาราชการ.

st004
st001
st003
st002
st006
ติดตามได้ที่ เพจ PR PSU TRANG