ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

นศ. สาขาบัญชี ม.อ.ตรัง คว้า ลำดับ 21 จาก 143 ทีม แข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ Thailand Accounting Challenge 2020

ac001

          เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี กรุงเทพมหานคร อาจารย์รัชนี ชุมนิรัตน์ อาจารย์กิ่งกนก รัตนมณี อาจารย์ปาริชาติ บูรพาศิริวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย และอาจารย์ผกาแก้ว พรหมศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย นายรณชัย เมืองช่วย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นางสาวปิยาพัชร ชอบทำกิจ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนางสาวสุภาพร มะเดโช นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้ร่วมการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563 Thailand Accounting Challenge 2020 จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมถ์ โดย ทีมจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้คว้าลำดับที่ 21 จาก ทั้งหมด 143 ทีมจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ และเป็นอันดับหนึ่งของทีมจากสถาบันอุดมศึกษาในโซนภาคใต้.

ac002
ac003
ac004
ac005
ac006