ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง โชว์การแสดงชุด “บูชา” โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “เปอรานากัน กันตังเมืองเก่า”

311 2

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.อ.ตรัง ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมคณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ นำการแสดงภายใต้ชื่อชุด “บูชา” ผลงานการแสดงโดยนักศึกษาสาขาศิลปะการแสดงและการจัดการ ร่วมแสดงในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “เปอรานากัน กันตังเมืองเก่า” ณ ตลาดชุมชนกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง จัดโดยวิสาหกิจชุมชนกันตังเมืองเก่า โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากทุกท่านในชุมชน และได้ร่วมหารือวางแนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังกับชุมชนกันตังเมืองเก่าในคราวต่อไปอีกด้วย

ส่วนการแสดงชุด “บูชา” ที่นำมาแสดงในครั้งนี้ เป็นการบอกเล่าถึงเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้าและชาวจีน ใช้ตัวแสดงเป็นหญิงสาว ที่ได้มาสักการะบูชาขอพรจากเทพเจ้าในศาลเจ้าซึ่งเปรียบเสมือนสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจในการดำเนินชีวิต ท่าประกอบจึงมีความสง่า อ่อนช้อย แต่แฝงไว้ด้วยความเข้มแข็ง และมีธูปบูชาเป็นองค์ประกอบสำคัญ.

311 3
311 4
311 5
311 6
311 7
311 1