ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

สาขาบัญชี คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง มอบทุนฯ ให้นักศึกษาสอบบัญชีระดับ Big4 และสถานประกอบการนานาชาติ 3 ทุน

ac002

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาใน "โครงการให้ทุนนักศึกษาฝึกงานหรือสหกิจศึกษาในสำนักงานสอบบัญชีระดับ Big4 หรือ ระดับนานาชาติ" ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 3 ทุน มูลค่าทุนละ 10,000 บาทประกอบด้วยนายรณชัย เมืองช่วย สาขาวิชาการบัญชี สหกิจศึกษา ณ บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด นางสาวนันทวัน อ่าวสุวรรณ สาขาวิชาการบัญชี สหกิจศึกษา ณ บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดและนางสาวจิรัชญา ชะตารัตน์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี ฝึกงาน ณ CPF (INDIA) PRIVATE LIMITED ประเทศอินเดีย.


#หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
#บัญชีมอตรัง
#ACC_PSUTRANG
#AIS_PSUTRANG
#ACC_AIS_PSUTRANG
#PSUTrangCampus

ac001
ac003
ac004