ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

ม.อ.ตรัง ร่วมโชว์การแสดง-นิทรรศการ Trang Vernadoc ลำภูรามินิ มาราธอน 2020 ครั้งที่ 1 “วิ่งชมเหมือง เล่าเรื่องลำภูรา”

b008

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ที่วัดถ้ำอิโส ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ตรีชาติ เลาแก้วหนู รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ลำภูรามินิ มาราธอน 2020 ครั้งที่ 1 “วิ่งชมเหมือง เล่าเรื่องลำภูรา” โดยนักศึกษาจากสาขาศิลปะการแสดงและการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ได้ทำการแสดงชุด “เหมือง” เล่าเรื่องราววิถีชีวิตของคนที่เคยทำงานขุดเหมือง ส่วนนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้นำนิทรรศการ Trang Vernadoc การทำรังวัดอาคารมรดกทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในพื้นที่ชุมชนตำบลลำภูรามาจัดแสดง โดยได้รับคำชมจากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก.

b007
a006
a007
a009
b001
b002
b003
b006