ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

กิจกรรมนักศึกษา

6383

Display # 
Title Author Hits
ม.สงขลานครินทร์ ตรัง นำ นักเรียนทุนพระราชทานฯ เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Written by Wannakorn 306
คณะพาณิชย์ฯ ม.สงขลานครินทร์ ตรัง สอนทักษะการช่วยชีวิตคน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Written by Wannakorn 300
รองอธิการบดี ม.สงขลานครินทร์ ตรัง เปิดโครงการสร้างและพัฒนาแนวคิดธุรกิจนวัตกรรมใหม่ของนักศึกษา ม.อ. Written by Wannakorn 531
ม.สงขลานครินทร์ ตรัง จัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ประจำปี 2561 Written by Wannakorn 276
ชมรม Young Insurance Society (YIS) ม.สงขลานครินทร์ ตรัง จัดโครงการยุวชนประกันภัย Written by Wannakorn 256
ม.สงขลานครินทร์ ตรัง จัดพิธีไหว้ครูสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 Written by Wannakorn 290
คณะพาณิชย์ฯ จับมือ คณะรัฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการ Written by Super User 270
คณะพาณิชย์ฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "จรรยาบรรณทางวิชาการ : พลังความดี พลังเชิงบวก" Written by Super User 237