ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

นักศึกษา ม.อ.ตรัง รับทุนการศึกษา ในโครงการ BKI Scholarship จาก บ.กรุงเทพประกันภัยฯ

001

           วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 09.30 น. ที่บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง อาจารย์วิสุทธิ์ เหมมัน อาจารย์ประจำหลักสูตรการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย นายเอกชัย คงสระ นักศึกษาหลักสูตรการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง ชั้นปีที่ 2 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการและคุณสวิตตา ลิ้มปิติสกุล นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้เข้าพบ คุณบุญธรรม ประยืนยง ผู้จัดการบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง เพื่อขอบคุณที่บริษัทกรุงเทพประกันภัยฯ ได้มอบทุนการศึกษาในโครงการ BKI Scholarship ประจำปี 2561ให้กับ นายเอกชัย คงสระ ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับมอบทุนดังกล่าว เป็นจำนวน 30,000 บาทต่อปีการศึกษา ต่อเนื่อง 3 ปี จนสำเร็จการศึกษา. 

002