ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

สาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิชย์ฯ นำนักศึกษาดูงานระบบและการให้บริการของโรงแรม007

          เมื่อเร็วๆ นี้ สาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรพงศ์ เจริญกิจจารุกร อาจารย์ ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร และ อาจารย์ ดร.สุรนัย ช่วยเรือง นำคณะนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี ชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 เข้าศึกษาดูงานระบบการบริหารและการวิเคราะห์ต้นทุนของธุรกิจโรงแรม โดยได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารโรงแรมเซ็นทารา ภูพาโน่ รีสอร์ท แนะนำการบริหารงานโรงแรมในเครือเซ็นทารา ระบบการสำรองห้องพักโดยตรงกับทางโรงแรม หรือการสำรองห้องพักผ่านตัวแทน และวิธีการบล็อควงเงินกรณีลูกค้าชำระค่าบริการด้วยบัตรเครดิต ระบบการ Check-in และการ Check-out รวมถึงฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ยังให้ความรู้เกี่ยวกับการการวิเคราะห์ต้นทุนอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมด้วย

          นอกจากนี้คณาจารย์และนักศึกษา ยังได้รับการต้อนรับจากคุณวินัย ชัยภักดี ผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม และคุณภัทรกร ช่วยบำรุง Executive Chef  โรงแรม ไอบิส สไตล์ กระบี่ อ่าวนาง ในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการของห้องอาหารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบัญชี อาทิ การพาเยี่ยมชมครัวอาหารไทย ครัวอาหารฝรั่ง ห้องจัดตรียมวัตถุดิบ ห้องเย็นและตู้แช่ที่มีการจัดเตรียมวัตถุดิบตามสัดส่วนของสูตรมาตรฐานต้นทุนของอาหารแต่ละชนิด ขั้นตอนปฏิบัติในการสั่งซื้อวัตถุดิบ ตลอดจนวิธีการตรวจนับอาหารสดและเครื่องดื่ม โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้น 2 ช่วง คือ เมื่อวันที่ 14-16 กันยายน และวันที่  21-23 กันยายน 2561.

001
002
003
004
005
006
008