ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

ชมรมหมากล้อมและกลุ่มจิตอาสารากแก้ว ม.อ.ตรัง จับมือหน่วยงานพันธมิตร ปรับปรุงห้องเรียนชุมชน ต.เกาะลิบง

030

           วันนี้ (19 ธันวาคม 2561) อาจารย์ณฐ ย่าหลี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษา คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เผยว่า เมื่อวันที่ 16-18 ธันวาคม ที่ผ่านมา อาจารย์ณฐ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.บุญจิรา มากอ้น อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ในฐานะที่ปรึกษาชมรมหมากล้อมและกลุ่มกิจกรรมจิตอาสารากแก้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยนักศึกษาชมรมหมากล้อมและกลุ่มกิจกรรมจิตอาสารากแก้ว ได้ลงพื้นที่ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เพื่อร่วมทำกิจกรรมปรับปรุงห้องเรียนชุมชน และโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ให้กับชาวบ้านในชุมชนเกาะลิบง ในโครงการห้องเรียนหมากล้อม ณ เกาะลิบง

           โครงการห้องเรียนหมากล้อม ณ เกาะลิบง จัดโดย ชมรมหมากล้อมและกลุ่มกิจกรรมจิตอาสารากแก้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ฮีโร่ทีมเก็บรังนกเกาะลิบง และชาวบ้านในชุมชนเกาะลิบง ร่วมพัฒนาอาคารเรียนในชุมชนให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเกาะ โดยได้ตั้งชื่ออาคารใหม่ว่า “THE  PULAU  LIBONG”  ซึ่งมีความหมายคือ “เกาะลิบง”

           อาจารย์ ณฐ เผยว่า กิจกรรมในครั้งนี้ ได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2561 โดยได้ร่วมกันทาสีอาคารเรียนชุมชน 2 ชั้น 1 หลัง  ในพื้นที่ประมาณ 1,000 ตารางเมตร  และทาสีโต๊ะ เก้าอี้ จำนวน 80 ชุด ของห้องเรียนชุมชน ให้มีความสดใส น่าใช้งานยิ่งขึ้น    มีกิจกรรมการส่งเสริมปัญญาด้านการคิดผ่านกิจกรรมหมากล้อม(โกะ)ให้แก่เยาวชนและประชาชนในตำบลเกาะลิบง   อีกทั้งยังมีกิจกรรมเสวนาสัญจร จากปราชญ์ชุมชน นักวิชาการและผู้บริหารระดับสูงในพื้นที่ ร่วมบรรยายให้แง่คิดชีวิตงามให้แก่สมาชิกชาวค่าย มีการอบรมความรู้ด้านภาษาให้แก่เยาวชน มอบอุปกรณ์กีฬาให้เยาวชน และกิจกรรมเรียนรู้ชุมชนผ่านภาพยนตร์(ภาคกลางคืน)

           นอกจากนั้น อาจารย์ณฐ ได้เป็นตัวแทนของคณะทำงาน กล่าวขอบคุณธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตรัง สโมสรโรตารี่ทับเที่ยง ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาตรัง ศิษย์เก่า ม.อ.ตรัง รุ่น 3  โรงเรียนนูรุลอิงซาน จังหวัดตรัง บริษัทท่งอวดจำกัด ห้างสรรพสินค้าโฮมโปร สาขาตรัง สถานีตำรวจภูธรกันตัง และชาวบ้านชุมชนเกาะลิบงทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีตลอดการทำกิจกรรม จนทำให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ประชาชนในชุมชนได้ใช้งานอย่างคุ้มค่า.

004
008
009
011
012
013
028
032
041
047
050
057
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่เพจเฟซบุ๊ค PR PSU TRANG