ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

นศ.สาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิยช์ ม.อ.ตรัง คว้าที่ 8 จาก 141 ทีม แข่งตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ

001

         เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 ที่ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี กรุงเทพมหานคร อาจารย์ผกาแก้ว พรหมศิริ อาจารย์กิ่งกนก รัตนมณี อาจารย์ปาริชาติ บูรพาศิริวัฒน์ และ อาจารย์รัชนี ชุมนิรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชืคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วย นายธนวัฒน์ เพชรย้อย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นายรณชัย เมืองช่วย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนายนันทสิทธิ์ เกื้อบุญส่ง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จากสาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้ร่วมการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 Thailand Accounting Challenge 2019 จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมถ์ โดยทีม T061 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้รับคะแนนรวมอยู่ในอันดับที่ 8 ร่วมกับทีมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากทั้งหมด 141 ทีม จาก 75 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

          จากการแข่งขันในครั้งนี้ ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เป็นรางวัลรับร่วมระหว่าง ทีมจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และทีมจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการแข่งขันในครั้งนี้ สถาบันการศึกษาแต่ละที่สามารถส่งทีมเข้าแข่งขันได้สถาบันละไม่เกิน 2 ทีม.

     - ขอบคุณข้อมูลจาก สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ Page สาขาการบัญชี ม.อ.ตรัง https://www.facebook.com/ACCPsuTrang/

002
003
004