ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

นักศึกษา ICM คณะพาณิชย์ฯ รับรางวัล แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ Thailand Design Creator Competition 2019

004

เมื่อเร็วๆ นี้ อาจารย์ ดร.ธวัทชัย สุวรรณพงค์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย นายพิริยะ ณิทธิมนพันธุ์  นายกันต์กวี อังศุวิริยะ นายภาคภูมิ แก้วประพาฬ และนายอิบร่อหีม หมัดอะด้ำ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เป็นตัวแทนจากสาขาวิชา เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ระดับประเทศไทย MOS Olympic Thailand Competition 2019” ครั้งที่ 17 และ “Thailand Design Creator Competition 2019”  จัดโดย บริษัท เออาร์ ไอที จำกัด ระหว่างวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 

ในการนี้ นายพิริยะ ณิทธิมนพันธุ์  และ นายกันต์กวี อังศุวิริยะ ได้เข้าร่วมแข่งขันในรายการ “Thailand Design Creator Competition 2019” แข่งขันความสามารถทางด้านการออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในชุด Adobe เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ และค้นหาตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันในโปรแกรม “Adobe Certified Associate World Championship 2019” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลปรากฏว่า นายพิริยะ ได้ที่ 8 จากทั้งหมด 78 ชิ้นงาน รับเหรียญรางวัลและเงินทุนการศึกษา จำนวน 2,000 บาท

 

ส่วน นายภาคภูมิ แก้วประพาฬ  และนายอิบร่อหีม หมัดอะด้ำ ได้ร่วมแข่งขันในรายการMOS Olympic Thailand Competition 2019 ค้นหาตัวแทนจากประเทศไทยแข่งขันในโปรแกรม “Microsoft Office Specialist World Championship 2019” โดยผู้ชนะเลิศในรายการนี้ จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา จากการแข่งขัน ผลปรากฏว่า นายภาคภูมิ แก้วประพาฬ ได้รับประกาศนียบัตร Microsoft Office Specialist โปรแกรม Office Excel 2016.

001
002
003
005
pakpoom