ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

นศ.สาขาวิชาการบัญชี รับรางวัล "วัฒนคุณาธร" ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับนายชวน หลีกภัย

002

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  นายภูริกรณ์  เงยเจริญ  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี  คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  เข้ารับรางวัล "วัฒนคุณาธร" ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม  จากนายวีระ โรจน์พจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานในพิธี  โดยในโอกาสเดียวกันนี้ นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานะที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ก็ได้เข้าร่วมรับรางวัลเดียวกันนี้ด้วย 

นายภูริกรณ์  ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล “วัฒนคุณาธร” ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีผลงานเด่นควรแก่การยกย่องเชิดชู คือ ผลงานด้านประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  เป็นประธานกลุ่มเยาวชนกล้าแผ่นดิน จังหวัดระนอง ผู้อำนวยการโครงการกล้าแผ่นดินระนองเฉลิมพระเกียรติ แกนนำจิตอาสากิจกรรมเทิดพระบารมีถวายในหลวงฯ ในโครงการ 88 กล้าดี รวมพลัง 5 กล้าแผ่นดิน แกนนำจิตอาสา ค่ายกล้าอาสา ปิดเทอมเติมฝัน แบ่งปันด้วยหัวใจ และวิทยากรพี่เลี้ยง ในโครงการกล้าคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ

ด้านนายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานะที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล "วัฒนคุณาธร" ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีผลงานเด่น ดังนี้เป็นที่ปรึกษาแนะนำแนวทางและหาข้อมูลลวดลายผ้าของภาคต่าง ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ร่วมเขียนภาพดอกบัวสวรรค์  ร่วมออกลายแบบร่างเส้นดินสอลงบนผืนผ้าใบ  ลงสีกายเทวดาส่วนฉากปิดตายของฉากบังเพลิงประกอบพระเมรุมาศ. 

001
003
004