ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง โชว์การแสดง งานสมโภชและขบวนแห่เจ้าแม่ทับทิม ครบรอบ 133 ปี

11-02-2020

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.อ.ตรัง พร้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณาจารย์และนักศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ...

ม.อ.ตรัง ร่วมโชว์การแสดง-นิทรรศการ Trang Vernadoc ลำภูรามินิ มาราธอน 2020 ครั้งที่ 1 “วิ่งชมเหมือง เล่าเรื่องลำภูรา”

09-02-2020

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ที่วัดถ้ำอิโส ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ...

2 นศ. สาขาวิชาการประกันภัยฯ ม.อ.ตรัง รับมอบทุนการศึกษา ทุนละ 15,000 บาท จากบริษัทสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)

06-02-2020

           วันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2563) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

นักศึกษา ม.อ.ตรัง รับทุนการศึกษา 20,000 บาท จากบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

06-02-2020

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวสุนิตา จำปาทอง นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว ชั้นปี 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทน์ วิทยาเขตตรัง รับมอบทุนการศึกษาจาก บริษัท...

สาขาบัญชี คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง มอบทุนฯ ให้นักศึกษาสอบบัญชีระดับ Big4 และสถานประกอบการนานาชาติ 3 ทุน

03-02-2020

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาใน "โครงการให้ทุนนักศึกษาฝึกงานหรือสหกิจศึกษาในสำนักงานสอบบัญชีระดับ Big4 หรือ ระดับนานาชาติ...

2 นักศึกษา ม.อ.ตรัง รับทุนการศึกษา จากมูลนิธิไท่หนานไต้เทียนกง คนละ 5,000 บาท

03-02-2020

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ที่มูลนิธิธรรมกตัญญูไท่หนานไต้เทียนกง จังหวัดตรัง ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยนางสาวดวงนภา สว่างวงศ์ และนางสาวกฤติยา ยลธรรม์ธรรม นักศึกษาชั้นปี...

ม.อ.ตรัง ร่วมงานเมาลิด ณ มัสยิดสายิดุลนูรุลอิงซานประจำปี 2563

03-02-2020

          เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ที่มัสยิดสายิดุลนูรุลอิงซาน ตำบลควนปริง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร...

คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง โชว์การแสดงชุด “บูชา” โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “เปอรานากัน กันตังเมืองเก่า”

03-02-2020

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.อ.ตรัง ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมคณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ นำการแสดงภายใต้ชื่อชุด “บูชา”...

บมจ.กรุงเทพประกันภัย สาขาตรัง มอบทุนฯ ปีละ 30,000 บาท ให้ นศ.การประกันภัยฯ คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง

03-02-2020

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ที่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตรคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ อาจารย์วิสุทธิ์ เหมหมัน...

นศ. สาขาบัญชี ม.อ.ตรัง คว้า ลำดับ 21 จาก 143 ทีม แข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ Thailand Accounting Challenge 2020

29-01-2020

          เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี กรุงเทพมหานคร อาจารย์รัชนี...

ม.อ.ตรัง ให้การต้อนรับ คณาจารย์-นักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมวิทยาเขตตรัง

28-01-2020

           วันนี้ (28 มกราคม 2563) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เป็นตัวแทนผู้บริหารให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย...

ม.อ.ตรัง สอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อโครงการเรียนดี-ส่งเสริมผู้มีคุณธรรมจริยธรรมฯ ปีการศึกษา 2563

18-01-2020

          วันนี้ (18 มกราคม 2563) เวลา 08.30 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์...

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง สอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อ โครงการต้นศิลป์-ลูกหลานสืบสานศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2563

18-01-2020

วันนี้ (15 มกราคม 2563) เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร เยี่ยมคำนวณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เป็นตัวแทนผู้บริหาร...

สาขา TRM คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการ Creative Tourism Learning: QUIZ and Creative Festival

18-01-2020

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 อาจารย์กานต์พิชชา ดุลยะลา พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 2 และ 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จำนวน...

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.อ.ตรัง สอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อรอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563

18-01-2020

          วันนี้ (10 มกราคม 2563) เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์...

ม.อ.ตรัง จับมือ ชุมชนลำภูรา หารือสร้างชุมชนเข้มแข็ง เตรียมจัด “ลำภูรามินิมาราธอน ครั้งที่ 1 วิ่งชมเหมือง เล่าเรื่องลำภูรา”

18-01-2020

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ตรีชาติ เลาแก้วหนู รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการสร้างอินโฟกราฟิก เพื่อการนำเสนอเนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพ

14-01-2020

    หลักสูตรการจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมการสร้างอินโฟกราฟิก เพื่อการนำเสนอเนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพ        ผู้สนใจสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  รับด่วนจำนวนจำกัด        หลักสูตรวันเดียวสำหรับคนไม่มีพื้นฐานใช้โปรแกรมช่วยสร้างชิ้นงานได้อย่างง่ายดาย ด้วย Piktochart และ Canva  ...

คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรังร่วมเสวนาศึกษาแนวทางการจัดทำระบบสารสนเทศทางการบัญชี ณ ชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็ง จ.กระบี่

06-01-2020

          เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2563 ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต...

สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง ม.อ.ตรัง เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนเมืองกระบี่ จ.กระบี่

23-12-2019

           เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ และอาจารย์วิสุทธิ์ เหมหมัน...

สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง ม.อ.ตรัง เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกุล จ.กระบี่

23-12-2019

          เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ และอาจารย์วิสุทธิ์ เหมหมัน ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง...

ระดมทุนช่วยเหลือนักศึกษา IRM ป่วยโรคไต

23-12-2019

ระดมทุนช่วยเหลือนักศึกษา IRM ป่วยโรคไต วันนี้ (23 ธันวาคม 2562) ดร.สิปปวิชญ์ วงศ์สุวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ได้ระดมทุนจากหลายภาคส่วน เพื่อเป็นทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือแก่ นางสาวกัญญาณัฐ ตรีพงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง...

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ. ตรัง เยือนราชอาณาจักรบาห์เรนเพื่อแสวงหาโอกาสและความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถานฑูตฯและผู้ประกอบการธุรกิจชั้นนำ

16-12-2019

          เมื่อวันที่ 2 - 5 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราพร เยี่ยมคำนวณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ...

การสร้างความร่วมมือกับกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบจังหวัดตรัง

03-12-2019

                 เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 วิทยาเขตตรังและสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง โดย ดร.นิพัฒน์...

นศ. TRM คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง คว้ารางวัลชมเชยแข่งขันตอบคำถามระดับชาติด้านการท่องเที่ยวและบริการ ครั้งที่ 7

29-11-2019

       เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดร.วิภาดา เถาธรรมพิทักษ์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ดร.สิปปวิชญ์ วงศ์สุวัฒน์ อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ...

หลักสูตรศิลปะการแสดงฯ ม.อ.ตรัง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา

29-11-2019

          เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มอบหมายให้ อาจารย์พฤฒ ยวนแหล...

สาขาบัญชี คณะพาณิชย์ ม.อ.ตรัง เข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน ณ โรงแรมชั้นนำ ใน จ.กระบี่

29-11-2019

**** เมื่อวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ดร.นิพัฒน์  โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ อาจารย์ปาริชาติ  บูรพาศิริวัฒน์ ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต และอาจารย์สรัญญา ...

คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “เปอรานากัน กันตังเมืองเก่า”

26-11-2019

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว...

หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.อ.ตรัง ทัศนศึกษาและฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์ณ ภาคกลางและภาคเหนือ

14-11-2019

เมื่อเร็วๆ นี้ อาจารย์กานต์พิชชา ดุลยะลา อาจารย์กมลชนก เซ่งสวัสดิ์ และอาจารย์ธนโชคกาญจนนันทวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาการจัดการการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา...

โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น (Short Term Mobility Programme)

13-11-2019

              คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมกับ Faculty of Art and Social...

สาขา ICM คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง เข้าดูงานด้านการผลิตและระบบสารสนเทศฯ ณ บ.แปลนครีเอชั่นส์ จำกัด

06-11-2019

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ดร.อัจฉรา หลีระพงศ์ ดร.อรชนก ช่องสมบัติ อาจารย์สิริพรรณ แซ่ติ่ม พร้อมด้วย นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์...

นักศึกษา คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ร่วมแข่งขัน เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 7

29-10-2019

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยงคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย นายเอกชัย คงสระ นางสาวกรรณิการ์...

หลักสูตร MBA คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารธุรกิจ กับบริษัทเอกชนและสถานศึกษาชั้นนำ

28-10-2019

เมื่อวันที่ 24-25 ตุลาคม 2562 ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และคณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์  เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการธุรกิจกับผู้บริหารของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ รวมทั้งการบริหารจัดการหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ...

ชมรม Young Insurance Society (YIS) ม.อ.ตรัง จัดกิจกรรม “โครงการยุวชนประกันภัย”

17-10-2019

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ที่อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร...

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ม.อ.ตรัง ร่วมโครงการMARCO POLO Project ณ มหาวิทยาลัยมาลายา ประเทศมาเลเซีย

02-10-2019

          เมื่อวันที่ 16 – 27 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี...

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ม.อ.ตรัง รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

13-09-2019

          เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 12 กันยายน 2562  ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์...

สาขาวิชาศิลปะการแสดงฯ ม.อ.ตรัง จัดพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปีการศึกษา 2562

12-09-2019

          วันนี้ (12 กันยายน 2562) เวลา 09.00 น. ที่ ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7...

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวฯ ม.อ.ตรัง ดูงานด้านการบริการและการท่องเที่ยว ภาคใต้ จังหวัดกระบี่-ภูเก็ต

09-09-2019

          เมื่อวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ดร.วิภาดา เถาธรรมพิทักษ์ ดร.ทิพวรรณ...

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

05-09-2019

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 4 กันยายน 2562  ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์...

หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ ม.อ.ตรัง รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

02-09-2019

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 2 กันยายน 2562  ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ ...

ม.อ.ตรัง ฝึกซ้อมย่อย เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

02-09-2019

วันนี้ (2 กันยายน 2562) เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ อาจารย์ตรีชาติ เลาแก้วหนู รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์...

ม.อ.ตรัง ร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าตรัง “ย้อนวันวานเมืองเก่าท่าข้าม”

02-09-2019

          เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มอบหมายให้ ดร.นิพัฒน์...

หลักสูตร ศศ.บ.ศิลปะการแสดงและการจัดการ ม.อ.ตรัง รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

30-08-2019

           เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 30 สิงหาคม 2562  ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์...

หลักสูตร บธ.บ.การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง ม.อ.ตรัง รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

30-08-2019

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 30 สิงหาคม 2562  ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์...

หลักสูตร รป.บ.การจัดการรัฐกิจ ม.อ.ตรัง รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

29-08-2019

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 29 สิงหาคม 2562  ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์...

ม.อ. ตรัง จัดพิธีไหว้ครูสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562

29-08-2019

วันนี้ (29 สิงหาคม 2562) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นประธานในพิธีไหว้ครูสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 เชิดชูครู...

บุคลากรสายวิชาการ-สายสนับสนุน ม.อ.ตรัง เข้ารับฟังการชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบใหม่

29-08-2019

          วันนี้ (29 สิงหาคม 2562) นายแพทย์บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมคณะทำงาน ได้ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบใหม่...

หลักสูตร บธ.บ.การจัดการการท่องเที่ยว ม.อ.ตรัง รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

26-08-2019

             เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 สิงหาคม 2562  ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง...

หลักสูตร บธ.บ.การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ม.อ.ตรัง รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

26-08-2019

          เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562  ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ คณะผู้บริหารและประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต...

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.อ.ตรัง ร่วมงาน “ย้อนวันวานเมืองเก่าห้วยยอด”

26-08-2019

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าตรัง “ย้อนวันวานเมืองเก่าห้วยยอด” ณ บริเวณสถานีรถไฟห้วยยอด...

ม.อ.ตรัง จัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2562 “ม.อ.สืบต่อปณิธาน สานประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์”

26-08-2019

          วันนี้ (23 สิงหาคม 2562) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

ม.อ.ตรัง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ - จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

16-08-2019

          เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 62 รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์ บุคลากร...

หลักสูตรการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง ม.อ.ตรัง นำเสนองานวิจัย ณ เมืองโบโกร์ อินโดนีเซีย

07-08-2019

เมื่อวันที่ 2-3 สิงหาคม 2562 อาจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี อาจารย์ประจำหลักสูตรการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้รับเกียรติเป็น Invited Speaker ในการประชุมวิชาการนานาชาติ...

ม.อ. จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ “การทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” ที่วิทยาเขตตรัง

05-08-2019

           วันนี้ (5 สิงหาคม 2562) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ...

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง จัดอบรม พร้อมสอบ หลักสูตร MTCSE ให้นักศึกษา

05-08-2019

***** เมื่อเร็วๆ นี้ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ ซื่อธานุวงศ์ อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ซึ่งเป็น MikroTik Certified Trainer...

ทีมบริหารชุดใหม่ คณะพาณิชย์ฯ เข้าสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระราชบิดา

02-08-2019

วันนี้ (1 สิงหาคม 2562) ทีมบริหารคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ชุดใหม่ นำโดย ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร...

หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชย์ฯ จัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้นักศึกษาก่อนไปสหกิจฯ

02-08-2019

วันนี้ (2 สิงหาคม 2562) ณ ห้องบรรยาย 2121 อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

ม.อ.ตรัง จัดพิธีทำบุญ-ตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาใหม่ ก่อนเปิดภาคเรียน

02-08-2019

          วันนี้ (2 สิงหาคม 2562) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.สิปปกานต์ กลัดสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วัฒนธรรม...

2 นักศึกษา ม.อ. ตรัง เข้ารับทุนการศึกษาจากสมาคมประกันชีวิตไทย ทุนละ 10,000 บาท

02-08-2019

           เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์ เป็นผู้แทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาของสมาคมประกันชีวิตไทย...

คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562

24-07-2019

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย รักษาการแทนคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษา และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่...

ข่าวกิจกรรมทั้งหมดที่นี่

หน้าแรก

สายตรงคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

Dean

ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร


คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
  • กรุณาส่งข้อความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ต้องเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และไม่ขัดต่อความสงบสุขเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
  • โปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น กรุณาระบุชื่อ นามสกุล และ e-mail จริงของท่าน หากข้อมูลไม่ครบถ้วน คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อมูลของท่าน