ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

การรับสมัครนักศึกษาใหม่

โครงการพิเศษของคณะ

  • โครงการโควตา ม.อ.ตรัง
  • โครงการเส้นทางอาชีวศึกษาฯ
  • โครงการต้นศิลป์ฯ

รับตรง 14 จังหวัดภาคใต้

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.entrance.psu.ac.th/direct60.php

โครงการเรียนดีฯ

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://entrance.trang.psu.ac.th

ระบบรับกลาง(Admissions)

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cuas.or.th


หากมีข้อสงสัยหรือปัญหา สามารถติดต่อได้ที่ http://entrance.trang.psu.ac.th

งานทะเบียนนักศึกษา วิทยาเขตการศึกษาตรัง ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7520-1770