ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

ม.อ.ตรัง จับมือ บ.วู้ดเวอร์ค จำกัด จัดแข่งฟุตบอลเยาวชน “Woodwork & PSU Trang Mini-Football Tournament” ปีที่ 2

FB IMG 1554531239035

           วันนี้ (6 เมษายน 2562) เวลา 08.00 น. ที่สนามกีฬาฟุตบอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง คุณวิถี สุพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วู้ดเวอร์ค จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน และการแข่งขันเดาะฟุตบอล Woodwork & PSU Trang Mini-Football Tournament ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง บริษัท วู้ดเวอร์ค จำกัด และสาขาวิชาสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เป็นตัวแทนผู้บริหารกล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน


          โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน และการแข่งขันเดาะฟุตบอล Woodwork & PSU Trang Mini-Football Tournament จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยคณะผู้จัดฯ มุ่งหวังให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเยาวชน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ส่งเสริมให้ผู้เล่นมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพจิตดี มีอารมณ์ที่มั่นคง อีกทั้งยังเป็นการยกระดับความสามารถ และพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ให้มีความสามารถในการเล่น กีฬาฟุตบอลไปสู่ระดับที่สูงขึ้นไป และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ที่สนใจกีฬาฟุตบอลในระดับท้องถิ่น และระดับภูมิภาคใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 เมษายน 2562 ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

 

          สำหรับผลการแข่งขัน กีฬาเดาะบอล รุ่นอายุ ไม่เกิน 12 ปี  ชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชาย ฐิติยธรณ์ มีเพียร รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กชาย ปภังกร คุ้มภัย  รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กชาย ชปางกูร มีวันเนือง ผลการแข่งขัน กีฬาเดาะบอล รุ่นอายุ ไม่เกิน 10 ปี  ชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชาย ฐิติยธรณ์ มีเพียรรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กชาย ปภังกร คุ้มภัยและ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กชาย ชปางกูร มีวันเนืองสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ชมภาพการแข่งขันและการถ่ายทอดสดทุกแมทช์การแข่งขันได้ที่เพจเฟซบุ๊ค WoodWork&PSU.

FB IMG 1554531019674
FB IMG 1554531031607
FB IMG 1554531038694
FB IMG 1554531127453
FB IMG 1554531137923
FB IMG 1554531228816
FB IMG 1554531251175
FB IMG 1554531266951
FB IMG 1554531273928
FB IMG 1554531285075
FB IMG 1554531327090