ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง จับมือ ม.เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

su005

          เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และตัวแทนคณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่างคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และ Sydney Institute of Language and Commerce มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ พร้อมพูดคุยหารือเกี่ยวกับการจัดส่งนักศึกษามายังมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ และประเด็นความร่วมมืออื่นๆ เช่นการแลกเปลี่ยนให้นักศึกษาจีนไปศึกษายังวิทยาเขตตรังได้ในอนาคต.

su001
su002
su006
su008