ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง หารือโอกาสความร่วมมือ กับ School of International Education, Shanghai University

sie008

          วันนี้ (28 พฤษภาคม 2562) รองศาสตรจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และตัวแทนคณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารและอาจารย์ จาก School of International Education, Shanghai University เพื่อหารือโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือต่างๆ ของทั้ง 2 สถาบัน อาทิ โครงการ 1+1 หลักสูตร MBA และประเด็นอื่นๆ โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี.

sie001
sie003
sie004
sie006