ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

ม.อ.ตรัง จัดพิธีทำบุญ-ตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาใหม่ ก่อนเปิดภาคเรียน

m003

          วันนี้ (2 สิงหาคม 2562) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.สิปปกานต์ กลัดสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วัฒนธรรม และองค์กรสัมพันธ์ วิทยาเขตตรัง เป็นประธานในกิจกรรมทำบัญตักบาตร ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จัดโดย องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาในการเริ่มต้นการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตัวแทนอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมทำกิจกรรม.

m002
m004
m001
m005