ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

ม.อ.ตรัง ร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าตรัง “ย้อนวันวานเมืองเก่าท่าข้าม”

h003

          เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มอบหมายให้ ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าตรัง “ย้อนวันวานเมืองเก่าท่าข้าม” ณ ตลาดท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 โดยชมรมชุมชนเมืองเก่าท่าข้าม สนับสนุนการจัดกิจกรรมโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง.

h118510
h002
h004