ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น (Short Term Mobility Programme)

              คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมกับ Faculty of Art and Social Science (FASS) มหาวิทยาลัยมาลายา กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียps://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t6a/1.5/16/1f1f2_1f1fe.png");">??ได้มีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น (Short Term Mobility Programme) ระหว่างวันที่ 3-9 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยมีจุดประสงค์ในการเรียนรู้ภาษาไทยและวัฒนธรรมของไทย

The Faculty of Commerce and Management, Prince of Songkla University (PSU), in cooperation with the Faculty of Arts and Social Science, University of Malaya (UM), Malaysia, has organized the PSUM Cultural Camp, held from 3 to 9 Nov. 2019 on Trang campus. The key objective of this camp is to strengthen PSU and UM collaboration in our Student Mobility Program, promote Thai culture, and foster cross-cultural experiences.


In this camp, over 35 UM students have engaged in a variety of cultural activities. The highlights include learning the Thai language, practicing Thai traditional dancing and discovering the wisdom of Thai cuisine. Apart from those, the first-hand experience in exploring the incredible Andaman Islands and engaging with Thai locals are part of their ‘fun’ moments. Throughout the camp, we have planted a seed of friendship and reaped a bouquet of happiness. Thank UM staff and students for being here, at PSU- TRANG, with us. We are going to miss you all. Until We Meet Again

1

 76743605 10214689129765796 7517904428431572992 o

73523494 10214689133125880 5196922149125750784 n

73533168 10214689134365911 1745891720354070528 o

74911769 10214689136365961 3729018008002101248 o

75266225 10214689139086029 3586750566396592128 o

75315984 10214689133445888 246153419071422464 o