ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

ม.สงขลานครินทร์ ตรัง จัดกิจกรรม ตักบาตรต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

007

         เมื่อเร็วๆ นี้ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.สิปปกานต์ กลัดสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วัฒนธรรมและองค์กรสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นประธานในกิจกรรมตักบาตรรับน้องใหม่ “บูรณาการรักใหม่ ผลิใบช่อศรีตรัง (ไม่เก่า ไม่เก๋า)” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วยตัวแทนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา รวมทั้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมทุกคน โดยภายหลังกิจกรรมตักบาตร นักศึกษาได้มีการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการ เก็บขยะ กวาดขยะ บริเวณรอบมหาวิทยาลัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561.

001
005
002
003
004
008
006