ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

ม.สงขลานครินทร์ ตรัง ร่วมโครงการบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตากับสภากาชาดไทย

001

          วันนี้ (29 สิงหาคม 2561) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมบริจาคโลหิต และแจ้งความประสงค์บริจาคอวัยวะและดวงตาให้แก่สภากาชาดไทย ตาม “โครงการจิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” และ “โครงการจิตอาสาด้วยการบริจาคอวัยวะและดวงตา เนื่องในวันแม่แห่งชาติ” โดยเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง กับสำนักงาเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง และสภากาชาดไทย.

002
003
004