ม.สงขลานครินทร์ ตรัง ร่วมหน่วยงานพันธมิตร จัดอบรมความรู้แนวคิดการตลาดเชิงสร้างสรรค์ และการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์

Category: กิจกรรมคณะ
Published: Wednesday, 29 August 2018 08:27
Written by Wannakorn
Hits: 142
002

          วันนี้ (29 สิงหาคม 2561) เวลา09.00 น. ณ ห้องประชุม ร้านเค้กกนิษฐา อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ดร.ปิยะนุช ปรีชานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะพานิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมกับคุณพีระพล เก้าเอี้ยน ที่ปรึกษาเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ดร.พิทักษ์พงศ์ ชัยคช เจ้าของร้านเค้กกนิษฐา และตัวแทนเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ร่วมจัดกิจกรรมอบรมความรู้ ในหัวข้อแนวคิดการตลาดเชิงสร้างสรรค์และการพัฒนาคุณภาพ ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยมีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนจากอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวรวม 70 ราย ซึ่งได้ผลการตอบรับเป็นอย่างดี.

001
003
004