นักศึกษา สาขาบัญชี คณะพาณิชย์ ม.สงขลานครินทร์ ตรัง ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย

Category: กิจกรรมคณะ
Published: Monday, 07 May 2018 03:39
Written by Super User
Hits: 312
005

          เมื่อวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยอาจารย์ปาริชาติ บูรพาศิริวัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี จำนวน 36 คน เดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย โดยได้เข้าศึกษาดูงาน ณ University of Technology Malaysia, Kuala Lumpur Campus พร้อมเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Accounting Practice in Malaysia ณ Asman Hashim International Business School นอกจากนี้ยังได้มีโอกาศในการไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญของประเทศมาเลเซีย อาทิ อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด (Sultan Abdul Samad Building) ตึกแฝดเปโตรนาส (Petronas Twin Towers) ถ้ำบาตู (Batu Caves) และเกนติ้งไฮแลนด์ (Genting Highland) เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติทางการบัญชี รวมถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคม ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศมาเลเซีย.

010
012
018
020
028