ม.สงขลานครินทร์ ตรัง ประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาเขต ครั้งที่ 22 (3/2561)

Category: กิจกรรมคณะ
Published: Wednesday, 05 September 2018 12:00
Written by Wannakorn
Hits: 151
006

           วันนี้ (3 กันยายน 2561) เวลา 10.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาเขตตรัง โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง นายวสันต์ ถนอมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง แทนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุมทั้งหมด 8 วาระ โดยในระเบียบวาระที่ 4  มีเรื่องพิจารณาเชิงนโยบาย แผนพัฒนาวิทยาเขตตรังระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2565) ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณา การปรับปรุงโครงสร้างสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตตรัง และได้แจ้งผลการประกวดโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง ระดับนานาชาติ YICMG 2018 ที่นักศึกษาตัวแทน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับรางวัลชนะเลิศจาก การเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ มหานครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา.

001
002
003
004
007