ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

ม.สงขลานครินทร์ ตรัง ฝึกซ้อมย่อย เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

004

วันนี้ (16 กันยายน 2561) เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมในพิธีฝึกซ้อมย่อยรับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในปีนี้มีบัณฑิตที่ขึ้นทะเบียนจบการศึกษาจากวิทยาเขตตรัง แยกเป็นคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ  จำนวน 926 คน และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 40 คน รวมทั้งหมด 966 คน และมหาบัณฑิตจากคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต อีก 3 คน โดยบัณฑิตและมหาบัณฑิตทั้งสองคณะจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561.

001
002
003
005
006
007
008
009
010
011
012