ม.สงขลานครินทร์ ตรัง ฝึกซ้อมย่อย เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

Category: กิจกรรมคณะ
Published: Sunday, 16 September 2018 07:53
Written by Wannakorn
Hits: 148
004

วันนี้ (16 กันยายน 2561) เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมในพิธีฝึกซ้อมย่อยรับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในปีนี้มีบัณฑิตที่ขึ้นทะเบียนจบการศึกษาจากวิทยาเขตตรัง แยกเป็นคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ  จำนวน 926 คน และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 40 คน รวมทั้งหมด 966 คน และมหาบัณฑิตจากคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต อีก 3 คน โดยบัณฑิตและมหาบัณฑิตทั้งสองคณะจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561.

001
002
003
005
006
007
008
009
010
011
012