คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.สงขลานครินทร์ ตรัง ทำบุญครบรอบ 15 ปีก่อตั้งคณะ

Category: กิจกรรมคณะ
Published: Monday, 17 September 2018 15:43
Written by Wannakorn
Hits: 214
004

           วันนี้ (17 กันยายน 2561) เวลา 06.30 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผลพืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชศาสตร์และการจัดการ คณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และตัวแทนจากอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ที่จะครบรอบการก่อตั้งคณะในวันที่ 22 กันยายน 2561 โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดประสิทธิชัย หรือวัดท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง จำนวน 16 รูป รับบิณฑบาตอาหารแห้งและสังฆทาน.

001
002
003
005
006
008
009
007
010
011
012
013
014