ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

ม.สงขลานครินทร์ ตรัง จัดพิธีถวายถวายตัวเป็นลูกพระราชบิดา และวางพวงมาลา เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2561

001

          วันนี้ (24 กันยายน 2561) เวลา 08.00 น. ที่ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาในงานวันมหิดล ประจำปี 2561 เพื่อรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย โดยมี นายสุรพันธุ์ บัญช่วย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตรัง นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง พ.ต.อ.อลงกรณ์ สีมาวุธ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองตรัง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานองค์กรต่างๆ ทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมในพิธีกว่า 500 คน

          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้ดำเนินการจัดพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นประจำทุกปี  และนอกเหนือจากพิธีวางพวงมาลาแล้ว ยังได้มีการนำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าพิธีถวายตัวเป็นลูกพระราชบิดา และมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561 ให้กับนักศึกษาจำนวน 20 ทุน มูลค่าทุนละ 5,000 บาท รวมมูลค่า 100,000 บาท และมอบรางวัลให้แก่ บุคลากรและหน่วยงานที่เน้นทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง โดยรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านทำคุณประโยชน์เพื่อนมนุษย์ วิทยาเขตตรัง ได้แก่ อาจารย์ทวีศักดิ์ หนูสุวรรณ โครงการด้านทำประโยชน์เพื่อนมนุษย์วิทยาเขตตรัง ได้แก่ คุณสมจิตร์ ลุ่งกี่ จากโครงการเรียกคืนวัสดุอะลูมิเนียม เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน ร่วมกับ โรงพยาบาลห้วยยอด จังหวัดตรัง ประจำปีการศึกษา 2560 (ปีที่ 5)

         หน่วยงานที่ทำประโยชน์เพื่อนมนุษย์ วิทยาเขตตรัง ได้แก่ สโมสรบุคคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จากโครงการค่ายพัฒนาสนามเด็กเล่นให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน (โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ ประชาบำรุง) ชมรมที่ทำประโยชน์เพื่อนมนุษย์ วิทยาเขตตรัง ได้รับรางวัล 4 ชมรม ได้แก่ ชมรมอาสาพัฒนาชนบท จากโครงการค่ายน้องใหม่เพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 13 ชมรมเยาวชนจิตอาสา จากโครงการเยาวชนจิตอาสา อาสาทำสมุดเพื่อน้อง ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร จากโครงการ ร.ด.จิตอาสา และชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากโครงการค่ายนักอนุรักษ์.

002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
017