ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

ม.สงขลานครินทร์ ตรัง ร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ รพ.ศูนย์ตรัง เนื่องในวัน มหิดล ประจำปี 2561

004

          วันนี้ (24 กันยายน 2561) เวลา 08.00 น. ที่โรงพยาบาลศูนย์ ตรัง ดร.ธวัทชัย สุวรรณพงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่และโครงสร้างกายภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ตัวแทนคณาจารย์ บุคลากร ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2561 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อวงการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุขไทย โดยเฉพาะได้ทรงสละพระวรกายและพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สนับสนุนทำนุบำรุง และวางรากฐานการแพทย์แผนปัจจุบันให้เจริญรุ่งเรืองทัดเทียมกับนานาประเทศ จนได้รบสมัญญาภิไธยว่า "บิดาแห่งการแพทย์ไทยแผนปัจจุบัน

003
002
001
005