ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

เชิญร่วมอบรม MTCNA สำหรับผู้ประกอบการ SME ผู้ออกแบบและติดตั้งเน็ตเวิร์ค

0023

ผู้สนใจสอบ Certificate MTCNA

งานบริการการศึกษา มหาิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดอบรม MTCNA สำหรับผู้ประกอบการ SME ผู้ออกแบบและติดตั้งเน็ตเวิร์ค รวมทั้งผู้ที่สนใจในระบบเครือข่าย เข้าร่วมอบรม MTCNA พร้อมสอบ Certificate โดย "ผศ.ดร.เอกรินทร์ ซื่อธานุวงศ์" 

เปิดคอร์สอบรม ระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30-18.00 น. ณ ห้องประชุม 3301 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกานตรัตน์ งานบริการการศึกษา  โทร. 0 7520 1731 หรือ  0 7520 1728 

 poster MTCNA 7