ม.อ.ตรัง ประชุม คณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1

Category: กิจกรรมคณะ
Published: Tuesday, 04 December 2018 04:26
Written by Wannakorn
Hits: 100
004

           เมื่อวันทื่ 1 ธันวาคม 2561 ที่โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ จังหวัดตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตตรัง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 1 (1/2561) โดยมี นายแพทย์สมชัย เจียรนัยศิลป์ ประธานอนุกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยประจำวิทยาเขตตรัง เป็นประธานการประชุม

           สำหรับวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ในครั้งนี้ ประธานได้แจ้งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัท ประชารัฐสามัคคีตรัง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ร่าง) และที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการบริหารจัดการ ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง หารือแนวทางการบริหารจัดการศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และหารือแนวทางการดำเนินงานและสนับสนุนของคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำวิทยาเขตตรัง

           นอกจากนั้น นายแพทย์ สมชัย ยังได้พาคณะอนุกรรมการส่งเสริมฯ เข้าเยี่ยมชมห้องพักผู้ป่วยของโรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ อีกด้วย.

003
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014