จ.ตรัง จัดพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทาน กิจกรรม“Bike อุ่นไอรัก” ณ ศูนย์ประชุมฯ ม.อ.ตรัง

Category: กิจกรรมคณะ
Published: Tuesday, 04 December 2018 04:28
Written by Wannakorn
Hits: 130
006

           วันนี้ (3 ธ.ค.61) ที่ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีรับเสื้อพระราชทานในโครงการ “Bike อุ่นไอรัก” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมให้การต้อนรับ มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานในองค์กรภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” และเดินทางมารับเสื้อยืดพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร โดยกิจกรรมดังกล่าวจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 พร้อมกันทั่วประเทศ

          ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ในจังหวัดตรัง มีจำนวนทั้งสิน 4,889 คน โดยสามารถเดินทางมารับเสื้อพระราชทานได้ ที่ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 07.00-17.00 น. หากไม่สามารถมารับได้ในวันดังกล่าว สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ไปติดต่อขอรับเสื้อยืดพระราชทานได้ที่สำนักงานจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 2 ระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. 

004
005
007
008
009
010
012
013
014
015
016
002
001