ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

ม.อ.ตรัง จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง ร.9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

009

          วันนี้ (4 ธันวาคม 2561) เวลา 06.30 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดกะพังสุรินทร์ (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ร่วมร้องเพลงชาติ และจัดนิทรรศการในหัวข้อ “เหนือเกล้า ชาวสงขลานครินทร์” โดยกิจกรรมดังกล่าวมหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ จะจัดพร้อมกันทั้ง 5 วิทยาเขต.

008
001
003
004
005
006
010
011
012