ม.อ.ตรัง จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง ร.9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

Category: กิจกรรมคณะ
Published: Tuesday, 04 December 2018 04:30
Written by Wannakorn
Hits: 96
009

          วันนี้ (4 ธันวาคม 2561) เวลา 06.30 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดกะพังสุรินทร์ (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ร่วมร้องเพลงชาติ และจัดนิทรรศการในหัวข้อ “เหนือเกล้า ชาวสงขลานครินทร์” โดยกิจกรรมดังกล่าวมหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ จะจัดพร้อมกันทั้ง 5 วิทยาเขต.

008
001
003
004
005
006
010
011
012