ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

อาจารย์ – นักศึกษา ม.อ.ตรัง ฝึกการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ให้กับนักเรียนใน กรุงมานามา ประเทศบาห์เรน

015

          วันนี้ (13 ธันวาคม 2561) ดร.จุติกา โกศลเหมมณี อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตัวแทนอาจารย์จากสาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการฯ พร้อมด้วย ตัวแทนนักศึกษา และศิษย์เก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้เดินทางไปยังกรุงมานามา ประเทศบาเรนห์ ช่วงวันที่ 27 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ตามคำเชิญของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา ประเทศบาห์เรน ที่เชิญให้เป็นวิทยากรให้ความรู้ทางด้านนาฏศิลป์ไทยและการจัดการแสดง ให้กับนักเรียน โรงเรียน ก.ไก่ ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในบาห์เรนที่ได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อทำการแสดงเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ปี 2561 ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561

           ดร.จุติกา กล่าวว่า เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 คณะทำงานพร้อมด้วยนักเรียนที่ได้รับการฝึกซ้อมการแสดง ได้ร่วมกันทำการแสดงและให้การต้อนรับ นายฐานิศร์ ณ สงขลา เอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา ซึ่งเป็นประธานการจัดงานเลี้ยงรับรองเพื่อเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ปี 2561 ณ ห้อง Conference Hall โรงแรม Crowne Plaza กรุงมานามา โดยได้รับเกียรติจาก H.R.H. Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa นายกรัฐมนตรีบาห์เรน เสด็จพร้อมด้วยพระโอรส 2 พระองค์ ได้แก่ H.H. Shaikh Ali bin Khalifa Al Khalifa รองนายกรัฐมนตรีคนที่ 2 และ H.H. Shaikh Salman bin Khalifa Al Khalifa ที่ปรึกษาสำนักนายกรัฐมนตรีบาห์เรน และพระนัดดา 4 พระองค์ เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย.

012
011
014
016
022
023
025
018
019
002
003
006