ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

คณะผู้บริหาร ม.อ. เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2562 แก่ ท่านชวน หลีกภัย

005

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 1 มกราคม 2562 ที่ บ้านเลขที่ 183 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะผู้บริหาร ตัวแทนอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมนำกระเช้าดอกกล้วยไม้และกระเช้าของขวัญ มอบให้แก่ นายชวน หลีกภัย ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเข้าคารวะ นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ในฐานะกรรมการสภาวิทยาเขตตรัง และนายระลึก หลีกภัย น้องชายนายชวน หลีกภัย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562.

001
002
003
004
007
008