ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

กิจกรรมคณะ

slide1

Display # 
Title Author Hits
นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ บริษัท ซีพี  ออลล์ จำกัด  (มหาชน) Written by Wannakorn 12
นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ และ โรงแรม Amara Bangkok Written by Wannakorn 28
นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) Written by Wannakorn 10
นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) Written by Wannakorn 13
นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จำกัด Written by Wannakorn 12
นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ บริษัท เอไทม์มีเดีย Written by Wannakorn 13
นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ บริษัท เดอะ ลีโอเบอร์เนทท์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด Written by Wannakorn 15
นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ บริษัท ทัวร์ริ่ง เซ็นเตอร์จำกัด Written by Wannakorn 18
นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ บริษัท แทนเจอรีน จำกัด Written by Wannakorn 19
นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ บริษัท shippop Written by Wannakorn 20